Biblio

Export 1 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Jakub Ceglarek andJerzy Cierniewski  [Clear All Filters]
Book Chapter
Kaźmierowski, Cezary, Jakub Ceglarek andJerzy Cierniewski, Jarosław Jasiewicz, Sławomir Królewicz, and Michał Wyczałek. "Soil surface roughness quantification using DEM obtained from UAV photogrammetry." In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 259-262. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015. Abstract  Download: Kazmierowski2015geomorphometry.pdf (283.67 KB)