Biblio

Export 1 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is Joanna Gudowicz  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Zwoliński, Zbigniew, and Joanna Gudowicz. "Geomorphometric analysis of morphoclimatic zones on the Earth." In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 19-22. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015. Abstract  Download: ZwolinskiGudowicz2015geomorphometry.pdf (443.06 KB)